bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dane

Przedsibiorstwo Usug Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sdowym: 28.04.2008 r.

Numer KRS: 0000310250

REGON: 340443139

Kapita zakadowy: 29 853 900 z

Adres: ul. K. Wyszyskiego 47, 87-600 Lipno

Adres e-mail: sekretariat@puklipno.pl


Rada nadzorcza:

Renata Kozio

Grzegorz Góral

Agnieszka Deduska

Zbiniew Chmielewski


Zarzd Spóki:

Prezes: Marcin Kawczyski

Zastpca Prezesa: Mariusz Prdzyski

Gówny Ksigowy: Elbieta Deresz

Dyrektor Dziau Zieleni Miejskiej, Zbiórki i Skadowiska Odpadów: Agnieszka Drozdowska

Dyrektor Dziau Wodno - Kanalizacyjnego i Oczyszczalni cieków: Andrzej Marczewski

Dyrektor Dziau Energetyki Cieplnej: Krzysztof Wronczewski

Koordynator ds. Inwestycji: Andrzej BojankoOpublikował: Krzysztof Wajer
Publikacja dnia: 15.07.2015
Podpisał: Maciej Wierzbicki
Dokument z dnia: 18.02.2014
Dokument oglądany razy: 5 438