bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Kantakt

Przedsibiorstwo Usug Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.

ul. Wyszyskiego 47

87-600 Lipno

NIP: 4660375375
REGON: 340443139

nr KRS: 0000310250

Kapita zakadowy spóki: 29 853 900 z

tel. 54-287-4700

fax: 54-287-2121

e-mail: sekretariat@puklipno.pl

Dzia Wodno-Kanalizacyjny

ul. K. Wyszyskiego 47

tel. 608029602 - Stacja Uzdatniania Wody

tel. 54-287-4270 - Oczyszczalnia cieków

tel. 608029479 - Przepompownia cieków

tel. dyurny - awaryjny: 604296392

e-mail: wodkan@puklipno.pl

e-mial: oczyszczalnia@puklipno.pl

Dzia Zieleni Miejskiej, Zbiórki i Skadowiska Odpadów

ul. K. Wyszyskiego 47

tel. 608-028-310 - Biuro Obsugi Klienta

tel. 608-028-403 - Skadowisko Odpadów

e-mail: oczyszczanie@puklipno.pl

e-mail: skladowisko@puklipno.pl

Dzia Energetyki Cieplnej

ul. K. Wyszyskiego 47

tel. 54-287-4700

telefon dyurny - 608745608

e-mail: ec@puklipno.plOpublikował: Maciej Wierzbicki
Publikacja dnia: 18.02.2014
Podpisał: Maciej Wierzbicki
Dokument z dnia: 18.02.2014
Dokument oglądany razy: 5 676